Zarząd


ks. dr Tomasz Siuda
Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Ur. 25.02.1960 r. w Poznaniu, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  W latach 1980-1986 kleryk Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. 15 maja 1986 r. wyświęcony na kapłana archidiecezji poznańskiej. W latach 1991-1995  odbył studia specjalistyczne z zakresu biblistyki na Uniwersytecie w Monachium, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora teologii na podstawie rozprawy pt. Die Theologie des Geistes im lukanischen Doppelwerk. W latach 1996-1998 prowadził wykłady w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, a w latach 1998-2015 był wykładowcą na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od roku 2001 jest przewodniczącym Komisji Ekumenicznej i Referentem Ekumenicznym Archidiecezji Poznańskiej, a od 2003 roku przewodniczącym referatu Dialogu Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. W roku 2006 został moderatorem Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Poznańskiej, a od roku 2007 jest członkiem Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Adwentystów Dnia Siódmego. W latach 2012 - 2015 pełnił funkcję prorektora WSFH w Toruniu.

Decyzją Księdza Arcybiskupa, z dniem 1 lipca 2014 mianowany został Prezesem Zarządu i Dyrektorem Naczelnym spółki Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. w Poznaniu.

dr Adam Duda
Członek Zarządu
Urodził się 9 grudnia 1967 r. w Żarach. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1990).
Zawodową służbę wojskową w latach 1990-2011 pełnił w jednostkach 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 2007 pełnił służbę w ramach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.
W 2011 r . został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA), po ukończeniu których został wyznaczony na stanowisko I Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia, a od 2015 na stanowisko Szefa Inspektoratu Uzbrojenia MON. W latach 2012-2015 był ponadto członkiem Rady Nadzorczej natowskiej agencji ds. zakupów w Luksemburgu (NSPA). Służbę wojskową zakończył jako generał brygady w 2017 r.
Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa obrotu gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim (1995) i studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim (2001), gdzie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego nadane przez Ministra Finansów (2004). Ukończył studia podyplomowe Finanse Menadżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (2019).  Posiada certyfikat menadżerski VCC. Ponadto ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu zamówień publicznych, zarządzania projektami, audytu i kontroli zarządczej. Jest ekspertem w zakresie funkcjonowania systemu zamówień w Unii Europejskiej. Jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i działa społecznie w Fundacji „Stratpoints” wspierającej żołnierzy weteranów.

Od listopada 2017 r. jest Członkiem Zarządu w Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o. w Poznaniu.