Kontakt

Dane kontaktowe


Święty Wojciech
Dom Medialny sp. z o.o.
ul. Chartowo 5
61-245 Poznań
tel.: 61 659 37 00 fax: 61 659 37 01 kancelaria@swietywojciech.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000095729, NIP: 778-00-21-204, Regon: 632019444
Wysokość kapitału zakładowego: 400,000,00 zł

 

Formularz kontaktowy


Imię i nazwisko*
E-mail*
Telefon
Wiadomość*
Wprowadź kod bezpieczeństwa:
 Security code
»
Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem, którym jest Święty Wojciech Dom Medialny sp.z o.o., ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań oraz uzyskania od Administratora informacji lub oferty. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wskazanego celu. 
Dane przetwarzane będą w okresie niezbędnym do udzielenia informacji, przekazania oferty lub załatwienia sprawy opisanej w formularzu kontaktowym lub za pomocą innej formy kontaktu. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim z  wyjątkiem  podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów przetwarzających (współpracujących z ŚWDM), którym ŚWDM powierza do wykonania między innymi czynności związane z: przechowywaniem danych na serwerze  i obsługą systemów informatycznych.
Osoby kontaktujące się z administratorem maja prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania przez te osoby, że Ich dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem. 
W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych:
email: daneosobowe@swietywojciech.pl lub pisemnie na wskazany wyżej adres Administratora.