Portfolio

Biblioteka Kaznodziejska


Biblioteka Kaznodziejska – ogólnopolski miesięcznik homiletyczny adresowany do duszpasterzy, ukazujący się od 1906 roku.

portfolio-bk-2.jpg

To nowoczesne forum głoszenia Ewangelii i współpracy księży oraz osób świeckich, czytających i piszących, którzy udostępniają szkice homilii i innych form kaznodziejskich. Celem pisma jest wspieranie księży w posłudze słowa poprzez pobudzanie ich do twórczego korzystania z pomocy do homilii przy tworzeniu własnej wypowiedzi do słuchaczy. Do każdego numeru dołączany jest bezpłatny dodatek liturgiczny z propozycjami modlitwy wiernych dla dorosłych i dla dzieci oraz osobny zeszyt z pomocami duszpasterskimi (Drogi Krzyżowe, Czytania majowe i październikowe, homilie na roraty itp.).

„Biblioteka Kaznodziejska” od 2015 roku jest dostępna również w formie e-booka, a nowa strona internetowa daje możliwość korzystania ze wszystkich publikowanych treści również online.

www.bkaznodziejska.pl