Polityka prywatności

Dom Medialny Święty Wojciech Sp. z o.o. — Polityka Prywatności

 

Informacje ogólne


Za pośrednictwem naszych stron internetowych możemy Państwa zachęcać do działań, które będą wiązały się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Poniżej wyjaśniamy, na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe w poszczególnych przypadkach.

Lista naszych stron internetowych:
 
 1. http://www.swietywojciechmedia.pl/
 2. https://www.swietywojciech.pl/
 3. https://www.przewodnik-katolicki.pl/
 4. https://www.malyprzewodnik.pl/
 5. https://www.ministranci.pl/
 6. https://www.bkaznodziejska.pl/
 7. https://www.katecheta.pl/
 8. https://radioemaus.pl/
 9. https://mercado.pl

Administrator danych osobowych i inspektor ochrony danych

Administratorami danych osobowych zbieranych w związku z publikacją i udostępnieniem stron jest Dom Medialny Święty Wojciech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


W sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych:

Tomasz Ceranek r.pr.
daneosobowe@swietywojciech.pl
ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań

Skargi, wnioski i zapytania

Jeżeli podane tu informacje nie są wystarczające, zachęcamy do kontaktu z inspektorem ochrony danych przed złożeniem wniosku lub skargi — gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań by wyjaśnić każdą sprawę.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:
 • żądania od nas informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych,
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Akty prawne regulujące ochronę danych osobowych

Podstawowe przepisy regulujące przetwarzanie Państwa danych osobowych zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przywołując powyższe rozporządzenie używamy skrótu „RODO”.

 

Informacje szczegółowe — zasady przetwarzania poszczególnych danych osobowych

 

Spis przypadków

 

Kontakt i przyjmowanie od Państwa zapytań
Na naszych stronach opublikowane są formularze kontaktowe, a także podane są różnego rodzaju dane kontaktowe. Jeżeli skorzystają Państwo z zaproponowanych form kontaktu, będziemy przetwarzali podane przez Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytania.
Podstawą przetwarzania danych będzie realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na komunikowaniu się z osobami kierującymi do nas wszelkiego rodzaju sprawy i zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wynikną z tego inne potrzeby z zakresu przetwarzania danych, to zostaną Państwo o tym w odpowiednim momencie powiadomieni.
W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługi utrzymania naszych systemów informatycznych, w tym poczty elektronicznej, 2) podmioty świadczące usługi pocztowe oraz 3) podmioty świadczące usługi prawne.
Dane będą przetwarzane do dwóch lat od udzielenia informacji i załatwienia sprawy.
Informacje ogólne na temat administratora, inspektora oraz Państwa praw.

 

Usługa kont użytkowników na naszych stronach internetowych
W ramach części naszych stron internetowych świadczymy usługi konta użytkownika. Usługi te służą przechowywaniu Państwa danych celem ułatwieniu Państwa identyfikacji i świadczeniu innych usług — zgodnie z regulaminami kont lub usług na poszczególnych stronach internetowych.
Podstawą przetwarzania danych będzie zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której treść stanowi regulamin danej usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia usługi.
W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługi utrzymania naszych systemów informatycznych, w tym hostingu i poczty elektronicznej, oraz 2) podmioty świadczące usługi prawne.
Dane będą przetwarzane przez cały czas korzystania z usługi, czyli do czasu gdy któraś ze stron nie wypowie zawartej umowy.
Podane dane mogą zostać wykorzystane w celu marketingu bezpośredniego, jednak w przypadku adresu e-mail i telefonu o tyle, o ile udzielą Państwo w tym celu dodatkowej zgody.
Informacje ogólne na temat administratora, inspektora oraz Państwa praw.

Informacje ogólne na temat administratora, inspektora oraz Państwa praw.Obecnie mogą Państwo założyć konto na stronach: 1. https://www.swietywojciech.pl/ 2. https://www.malyprzewodnik.pl/ 3. https://www.bkaznodziejska.pl/ 4. https://www.katecheta.pl/ 5. https://mercado.pl


Marketing bezpośredniego
Prowadzimy działania o charakterze marketingu bezpośredniego — wybranym klientom przesyłamy katalogi, broszury itp. Materiały reklamowe, a także podejmujemy różnego rodzaju kontakt w formie bezpośredniej rozmowy i wymiany wiadomości.
Podstawą przetwarzania danych będzie: a) Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) — w przypadku tych osób, które udzieliły stosownej zgody; b) realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na optymalnym prezentowaniu swojej oferty na rynku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) — w przypadku tych osób, których przypadek zakwalifikowaliśmy jako niewymagający uprzedniej zgody z uwagi na to, że były naszymi klientami, a nasze działania mają na celu przedłużenie lub rozwinięcie współpracy, lub z uwagi na inne okoliczności, które uzasadniają zaprezentowanie oferty.
Nieudzielenie zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami.
Mają Państwo prawo zarówno cofnąć udzieloną zgodę jak i wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych. Można to zrobić albo przy okazji kontaktu, albo pisząc na podane przez nas dane kontaktowe.
Cofnięcie zgody, a także sprzeciw, nie mają wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do chwili złożenia takiego oświadczenia.
Jeśli w następstwie tego rodzaju działań wynikną inne potrzeby z zakresu przetwarzania danych, to zostaną Państwo o tym w odpowiednim momencie powiadomieni.
W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługi utrzymania naszych systemów informatycznych, w tym poczty elektronicznej oraz podmiot udostępniający nam system telemarketingowy oraz 2) podmioty świadczące usługi pocztowe.
Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia przez Państwo sprzeciwu wobec prowadzonego przez nas marketingu. Wcześniej może nastąpić to w chwili, gdy sami zrezygnujemy z kierowania do Państwa tego rodzaju treści i usuniemy Państwa z bazy danych.
Informacje ogólne na temat administratora, inspektora oraz Państwa praw.

Newsletter
Prowadzimy newsletter, który można zmawiać podając swój adres e-mail w odpowiednich, znajdujących się na naszych stronach internetowych polach. Podstawą takiego przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest dobrowolna. Nieudzielenie zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę. Można to zrobić albo przy okazji kontaktu z naszej strony, pisząc na podane przez nas dane kontaktowe lub też korzystając z linku znajdującego się przy zapisie na newsletter. W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługi utrzymania naszych systemów informatycznych, w tym usługę rozsyłania newslettera, usługę hostingu i poczty elektronicznej. Dane będą przetwarzane do chwili cofnięcia przez Pastwo zgody lub wyłączenia przez nas newslettera. Informacje ogólne na temat administratora, inspektora oraz Państwa praw.
Informacje ogólne na temat administratora, inspektora oraz Państwa praw.


Prowadzenie stron internetowych w tzw. mediach społecznościowych — na Facebooku, Instagramie, Twitterze, Pintereście i You Tube
Prowadzimy strony utrzymywane przez wyżej wymienione podmioty zewnętrzne — na ich portalach. Wiąże się to z przetwarzaniem danych na opisanych niżej zasadach. Redagujemy treść stron oraz moderujemy dyskusję i w tym celu możemy podjąć czynności, które będą wiązały się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (będzie to na przykład korzystanie z funkcjonalności portalu do zarządzania treścią, rozwiązywanie sporów, zgłaszanie nieodpowiednich treści itp.). Podstawą takiego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na moderowaniu treścią naszych stron zgodnie z zakładanymi celami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Powyższą możliwość stwarza rejestracja w portalu oraz wchodzenie z nami w interakcję za jego pośrednictwem. Jeżeli sprzeciwiają się Państwo takiemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych, powinni Państwo zrezygnować z subskrypcji umieszczanych przez nas w mediach społecznościowych treści i nie wchodzić z nimi w interakcję. Jeśli sprzeciwiają się Państwo naszym działaniom, zachęcamy do kontaktu przy użyciu podanych we wstępie danych kontaktowych. Każdy przypadek rozpatrzymy indywidualnie. Zwracamy uwagę na to, że serwisy, z których Państwo korzystają są prowadzone przez odrębnych od nas administratorów danych. Należy pamiętać, że dane mogą być przetwarzane przez nich niezależnie od naszych decyzji, na zasadach opisanych w regulaminach serwisów. Przede wszystkim to ci administratorzy przechowują Państwa dane oraz używają ich odrębnie i niezależnie od nas — zgodnie ze swoimi politykami. Dane będą więc przechowywyane tak długo, jak długo nie cofną Państwo swojej zgody na ich przetwarzanie (usuną daną treść lub usuną konto w danym portalu). Informacje ogólne na temat administratora, inspektora oraz Państwa praw.

Informacje ogólne na temat administratora, inspektora oraz Państwa praw.

Strefa Katechety - zamawianie pakietu startowego
Zamawianie pakietów startowych odbywa się zgodnie z regulaminem świadczenia tej usługi.
Regulamin
Podstawą przetwarzania danych będzie zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której treść stanowi regulamin tej usługi. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy i świadczenia usługi. W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługi utrzymania naszych systemów informatycznych, w tym hostingu i poczty elektronicznej, oraz 2) podmioty świadczące zwykłe usługi pocztowe. Dane będą przetwarzane przez czas trwania programu (do czasu wycofania danej oferty wydawniczej).
Podane dane mogą zostać wykorzystane w celu Marketing bezpośredniego
, jednak w przypadku adresu e-mail i telefonu o tyle, o ile udzielą Państwo w tym celu dodatkowej zgody. Informacje ogólne na temat administratora, inspektora oraz Państwa praw. Informacje ogólne na temat administratora, inspektora oraz Państwa praw.


Strefa Katechety — webinaria
W Strefie Katechety mają Państwo możliwość zapisania się na organizowane przez nas webinaria. Zapisanie się na webinarium lub odtwarzanie relacji z webinarium oznacza, że chcą Państwo i wyrażają zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu oraz w celu wystawienia po webinarium zaświadczeń o udziale w takiej formie kształcenia — w zakresie Państwa imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy użytkownika używanej w stosowanych do transmisji webinarium narzędziach, a także innych podawanych z Państwa inicjatywy danych. Podstawą takiego przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda jest dobrowolna, ale jest warunkiem wzięcia udziału w webinarium, a wzięcie udziału w webinarium jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w podanym zakresie. Nieudzielenie zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę. Można to zrobić pisząc na adres: …. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W tym przypadku odbiorcą danych mogą być: 1) podmioty świadczące usługi utrzymania naszych systemów informatycznych, w tym usługę transmisji webinarium (ClickMeeting, Zoom, YouTube), usługę hostingu i poczty elektronicznej, a także 2) podmioty świadczące zwykłe usługi pocztowe. Zwracamy Państwu uwagę na to, że prowadzący YouTube Google jest również odrębnym administratorem danych osobowych, o czym piszemy w sekcji dot. mediów społecznościowych Dane będą przetwarzane do chwili cofnięcia przez Pastwo zgody lub do zakończenia webinarium i dostarczenia Państwu zaświadczeń. Podane dane mogą jednak zostać później wykorzystane w celu marketingu bezpośredniego, choć w przypadku adresu e-mail i telefonu o tyle, o ile udzielą Państwo w tym celu dodatkowej zgody. Informacje ogólne na temat administratora, inspektora oraz Państwa praw.

Informacje ogólne na temat administratora, inspektora oraz Państwa praw.

 


Prowadzenie stron internetowych w tzw. mediach społecznościowych — na Facebooku, Instagramie, Twitterze, Pintereście i You Tube
Prowadzimy strony utrzymywane przez wyżej wymienione podmioty zewnętrzne — na ich portalach. Wiąże się to z przetwarzaniem danych na opisanych niżej zasadach.
Redagujemy treść stron oraz moderujemy dyskusję i w tym celu możemy podjąć czynności, które będą wiązały się z przetwarzaniem Państwa danych osobowych (będzie to na przykład korzystanie z funkcjonalności portalu do zarządzania treścią, rozwiązywanie sporów, zgłaszanie nieodpowiednich treści itp.). Podstawą takiego przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes polegający na moderowaniu treścią naszych stron zgodnie z zakładanymi celami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Powyższą możliwość stwarza rejestracja w portalu oraz wchodzenie z nami w interakcję za jego pośrednictwem. Jeżeli sprzeciwiają się Państwo takiemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych, powinni Państwo zrezygnować z subskrypcji umieszczanych przez nas w mediach społecznościowych treści i nie wchodzić z nimi w interakcję.
Jeśli sprzeciwiają się Państwo naszym działaniom, zachęcamy do kontaktu przy użyciu podanych we wstępie danych kontaktowych. Każdy przypadek rozpatrzymy indywidualnie.
Zwracamy uwagę na to, że serwisy, z których Państwo korzystają są prowadzone przez odrębnych od nas administratorów danych. Należy pamiętać, że dane mogą być przetwarzane przez nich niezależnie od naszych decyzji, na zasadach opisanych w regulaminach serwisów. Przede wszystkim to ci administratorzy przechowują Państwa dane oraz używają ich odrębnie i niezależnie od nas — zgodnie ze swoimi politykami. Dane będą więc przechowywyane tak długo, jak długo nie cofną Państwo swojej zgody na ich przetwarzanie (usuną daną treść lub usuną konto w danym portalu).
Informacje ogólne na temat administratora, inspektora oraz Państwa praw.