Struktura organizacyjna


Redakcje

Redaktor naczelna
Agnieszka Korcz
korcz@swietywojciech.pl 61 659 37 10
Redaktor naczelny
ks. Wojciech Nowicki
nowicki@swietywojciech.pl 61 659 37 20
Redaktor naczelny
Michał Bondyra
bondyra@swietywojciech.pl 61 659 37 20
Redaktor naczelna
s. Ines Krawczyk MChR
krawczyk@swietywojciech.pl 61 659 37 20

Dział handlowy

Dział marketingu

Księgowość, Kadry, Administracja