Portfolio

Przewodnik Katolicki


„Przewodnik Katolicki” – najstarszy polski tygodnik społeczno-religijny.

portfolio-pk-4.jpg

Pierwszy numer „Przewodnika” ukazał się 17 stycznia 1895 roku. Nowe pismo, zgodnie z założeniami, miało przede wszystkim budzić i utwierdzać wiarę w Boga, informować o życiu Kościoła, a także podtrzymywać polskie tradycje pod zaborami. Jego misją było również jednoczyć wszystkie stany, kształtować świadomość społeczną, jak też edukować, bawić i radzić. Dziś „Przewodnik Katolicki” jest jednym z trzech najpopularniejszych tygodników katolickich. Dzięki rzetelności dziennikarskiej oraz wiarygodności przeprowadzonych analiz życia Kościoła, wydarzeń społeczno-politycznych zdobył zaufanie wielu czytelników, co przekłada się na zwiększającą się liczbę prenumeratorów tygodnika. Zmiana layoutu, dokonana w 2015 roku i wprowadzenie nowych rubryk sprawia, że pismo przyciąga nowych czytelników w coraz to młodszym wieku. „Przewodnik Katolicki” jest szczególnie silnie zakorzenionym medium w Wielkopolsce, ale również dzięki wydaniom regionalnym (poznańskie, gnieźnieńskie, bydgoskie, włocławskie) dociera do wielu czytelników w całej Polsce.

www.przewodnik-katolicki.pl